English

YANGIN TESİSATI

Yangın tehlikesini asgariye indirmek, yangına en kısa sürede müdahale edebilmek için proje ve uygulamaların kurallara, standart ve yönetmeliklere göre yapılması gereklidir.

Uygulama Alanları;
* Yangın Dolaplı Tesisatlar
* Sprinklerli Tesisatlar
* Hidrantlı Tesisatlar
* Kimyasal Söndürme Tesisatları